Internationella affärer

Vill du utveckla dina affärer på den internationella marknaden finns det många möjligheter. Vårt europeiska affärsnätverk Enterprise Europe Network och direktingång till Bryssel ger god chans att stärka företagets konkurrenskraft.
Internationella affärer

En språngbräda ut i världen

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar ett internationellt? Vi har företags- och myndighetskontakter världen över och hjälper dig gärna att ta första steget ut på exportmarknaden.

Enterprise Europe Network

Funderar du på att ta steget ut på den europeiska marknaden? Enterprise Europe Network hjälper driftiga företag att växa på en internationell marknad. Genom vårt affärsnätverk kommer du i kontakt med samarbetspartners runt om hela världen, får information och rådgivning som rör EU och marknaden. Vi hjälper även till med att förstärka er innovationsförmåga – kostnadsfritt!
Läs mer om Enterprise Europe Network här >

Direktkontakt med Bryssel

För att synliggöra Göteborgsregionens näringsliv finns vi också på plats i Bryssel genom Göteborgs Stads kontor i Bryssel. Genom att vara mitt i händelsernas centrum ökar vi Göteborgsregionens synlighet och därmed också din och vår möjlighet att vara med och påverka den europeiska marknaden. Målet är att Göteborgsregionens näringsliv ska inkluderas i strategiska utvecklingsprojekt inom EU på områden som exempelvis innovation, hållbarhet och lärande.
Läs mer stadens verksamhet i Bryssel >

För dig som levererar gröna systemlösningar och är redo för export

Green Gothenburg ska marknadsföra regionens främsta områden inom gröna systemlösningar. Om du som företag i Västra Götaland känner dig redo att börja exportera gröna systemlösningar, så är det Green Gothenburg du ska kontakta.

Green Gothenburg förser dig med kunskap, vägledning och kontakter för potentiella exportmarknader. Vi kan förmedla en första relevant kontakt mellan internationella eller nationella kunder och Göteborgsföretag för export.

Vi skräddarsyr studiebesök för utländska delegationer inom våra fokusområden: avfallshantering, transporter, stadsutveckling och energi. Vi matchar samtidigt ihop olika internationella städer/regioner med regionens lokala företag. Vill du se hur vi marknadsför Göteborgsregionens gröna systemlösningar gentemot utländska intressenter? Gå in på www.greengothenburg.se. Här ser du också exempel på våra studieturer. 

Färgbox

Bakom Green Gothenburg står flera kommunala bolag: Göteborg Energi, Renova, Förvaltnings AB Framtiden, Gatubolaget och Älvstranden Utveckling AB. Verksamheten drivs av Business Region Göteborg.
Läs mer om Green Gothenburg >

Färgbox

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som hjälper dig med information och rådgivning om EU-regler, finansiering, import och export. Nätverket kan också hjälpa dig att hitta internationella affärspartners samt stärka ditt företags innovationsförmåga. Läs mer om Enterprise Europe Network här >

 

Tip a friend