Företagslots

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. När en företagare står inför ett svårt ärende kan företagslotsen ge stöd genom hela processen, vilket ger förutsättningar för en snabbare ärendehantering. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till.
När en företagare står inför ett svårt ärende kan företagslotsen ge stöd genom hela processen.

Historiskt utvecklingssprång

Göteborg befinner sig i mitt i ett historiskt utvecklingssprång med en av Europas högsta tillväxttakter. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035 och ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser. Byggprocessen påverkar många företag, deras anställda och kunder. Företagslotsen är en väg för näringslivet in till kommunens alla förvaltningar och bolag och kan bland annat hjälpa till med svåra ärenden. Kontaktuppgifter till våra företagslotsar hittar du här till vänster.

Tillstånd och regler

På Göteborgs Stads hemsida kan du läsa allt om regler och tillstånd som har med ditt företagande att göra. Du kan till exempel ansöka om tillstånd för alkoholservering, livsmedelsverksamhet eller se vad som gäller om du vill starta friskola eller torghandel. Du hittar helt enkelt all information om kommunens regler som du behöver känna till som företagare.
Frågor om tillstånd och regler i Göteborgs Stad >

Företagslotsar i Göteborgsregionen

I Göteborgs Stad ansvarar företagslotsen för att hjälpa de företagare som står inför mer komplicerade tillståndsärenden. Företagslotsar kan dock inneha olika uppdrag i olika kommuner. I Göteborgsregionen finns idag företagslotsar hos dessa kommuner:  Ale, Alingsås, Kungsbacka, Lerum och Tjörn.

Företagslotsen är en av Göteborgs Stads strategiska satsningar på att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Göteborg. När en företagare står inför ett komplicerat tillståndsärende kan företagslotsen ge stöd genom hela processen. Det ger förutsättningar för en snabbare ärendehantering, ett bättre företagsklimat och en ökad tillväxt. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Guide för dig som vill starta kafé eller restaurang i Göteborg

Här får du som vill starta en matservering tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka.
Till guiden >

“Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg”

Tip a friend