Rätt affärsidé startskott till succé

Devicia är specialiserade på att hjälpa medicintekniska företag med kliniska studier. Kunderna finns både i Europa och USA. På bara ett par år har företaget vuxit från en till 20 anställda. Nu har företaget kontor i Kungsbacka, Lund, Stockholm och har precis öppnat kontor i Philadelphia.
Rätt affärsidé startskott till succé för Devicia

Elisabeth Liljensten, VD och ägare i Devicia, berättar om företagets framgångsresa.

Du är nu i USA. Vad ska du göra där?
- Efter en inbjudan från den svensk-amerikanska handelskammaren reser jag tillsammans med några av mina kollegor på Devicia runt i USA (Philadelphia, Boston, Minneapolis och San Fransisco) för att hålla en föreläsningsserie. Vi kommer att berätta om förändringar i det europeiska regelverket och hur detta påverkar kliniska studier samt träffa amerikanska medicintekniska företag som vill komma ut på marknaden i Europa. Vi kommer också ha ett antal separata möten där vi träffar våra klienter i USA.
 
Ni har haft en enorm tillväxt de senaste två åren. Hur gör man för att växa från 1 till 20 anställda på så kort tid?
- Tillväxten har vi helt och hållet våra kunder att tacka för. Devicia startades utifrån idén att det finns ett behov av ett CRO (Contract Research Organization) specialiserat enbart på medicinteknik. Vi ser ytterst tillväxten som ett kvitto på att detta behov verkligen finns och att vi gör ett bra jobb för att möta det.

Vilka utmaningar har du stött på med en sådan snabb tillväxt?
- Som för alla snabbväxande bolag tror jag att utmaningen är att hinna med det interna arbetet i företaget. Fokus ligger alltid på kunden, allt annat kommer i andra hand. Vi har haft turen att lyckats attrahera medarbetare som inte bara klarar av en sådan miljö, utan även söker just den nerv som finns i ett snabbväxande bolag.
 
Hur ser det ut framöver – vad finns i pipe-line nu?
- Vi har precis lyckats rekrytera en mycket erfaren biostatistiker, så vi arbetar med att bygga upp en biometri-avdelning som kan supportera våra kunder både med statistik och datamanagement. Dessutom händer det väldigt mycket inom området mobile health just nu, där tex mobiltelefonerna ger helt nya möjligheter att samla in patientdata. Detta är ett område vi är riktigt intresserade av att vara en del av. 

Färgbox

Devicia deltar i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt. Elisabeth Liljensten har fått stor hjälp från programmets konsulter med rådgivning kring såväl organisation som expansion. Läs mer om tillväxtprogrammet Expedition Framåt här >>

Färgbox

Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Life science är ett av de områden vi arbetar med genom att skapa arenor och nätverk där forskning och företag kan mötas. Ett nytt stort steg tas nu mot ett internationellt kunskapscenter i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Läs mer om planerna >>

Färgbox

Devicia är en av vinnarna till Göteborgs companipris 2016 – som ska inspirera till det goda företagandet genom att uppmärksamma innovativa och kreativa företag i Göteborgsregionen. Bluetest, ett annat företag som deltar i Expedition Framåt, är också med bland årets vinnare.

 

Tip a friend