Tillväxthjulet – grunden för långsiktig tillväxt

Tillväxthjulet är en modell baserad på forskning och mångårig erfarenhet från näringslivet. De tre delarna Människa, Koncept och Utveckling innehåller åtta nycklar som är avgörande för att skapa långsiktig tillväxt i små och medelstora företag. Utifrån den här modellen har vi skapat tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
Tillväxthjulet - grunden för långsiktig tillväxt


MÄNNISKA

TILLVÄXTTEAM – en fråga om inställning
Bygg ett viljestarkt team med blandade personligheter och kompetenser. Se till att ha rätt blandning av personligheter, erfarenheter och kompetenser med på tillväxtresan.

KÄRNKOMPETENS – vad är ni bäst på?
Fokusera på vad ni är bäst på och ska driva internt. Identifiera företagets kärnkompetens och se hur den kan nyttjas för att ge ytterligare konkurrensfördelar. Vilken kompetens behöver företaget ”äga” och vad kan köpas in?

VISION & VÄRDERINGAR – företagets ramverk
Skapa inspirerande målbilder och en levande företagskultur. Kommunicera företagets vision i beskrivande målbilder, på ett levande och inspirerande sätt. Lev och agera företagets värderingar och visa i praktisk handling vilka beteenden som är önskvärda.

KONCEPT

KUND & ERBJUDANDE – rätt paket till rätt kund
Skapa en unik position på marknaden. Utveckla Konceptet genom att paketera kärnerbjudandet med kringtjänster och aktiviteter som ökar kundvärdet. En smart affärsmodell kan vara ett av verktygen.

MARKNADSFÖRING – hjälp kunderna att köpa
Skapa rörelse kring ert erbjudande och bygg långsiktiga kundrelationer. Skapa aktiviteter för säljprocessens alla olika steg, från kännedom till återkommande köp och rekommendation. Varumärke och marknadskommunikation är strategiska byggstenar.

ORGANISATION – bygg effektiva strukturer
Utveckla kundvärdet genom effektiva beslutsstrukturer, stödsystem och leveransled.

UTVECKLING

MÅL & STRATEGI – tala om vart ni ska och hur ni når dit
Utforma en tydlig plan, ordning och reda i de grundläggande strategierna är A och O innan ni kastar loss för den målinriktade tillväxtresan. Lika säkert som ni vet vad som ska göras, väljer ni bort det som inte leder till målbilden.

LEDARSKAP – kraft att genomföra målen
Skapa förutsättningar för allas engagemang, prestation och utveckling. Säkerställ rätt villkor och förutsättningar för medarbetarnas engagemang, prestation och utveckling, så att alla med full kraft kan genomföra sina aktiviteter och nå målen.

Tip a friend