Organisation – flexibla team och strukturer

I storföretagen tillhör omorganisation vardagen, men när tänkte du över organisationen i ditt företag senast? I takt med att företaget växer och kanske ändrar inriktning behöver även formen för hur ni samarbetar utvecklas.
Organisation – flexibla team och strukturer

Orubbliga organisationsformer kan hämma tillväxt, medan flexibla team och strukturer kan främja och driva företagets utveckling. Under tre halvdagar får du insikter och verktyg för att som ledare skapa verkliga tillväxtteam.

Innehåll
•  Modeller och filosofier runt organisering för tillväxt.
•  Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller.
•  Vikten av tydlighet och intern kommunikation.
•  Beslut och uppföljning.
•  Att behålla teamkänslan när företaget växer.

Tid
9 timmar

Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tip a friend