Ledarskapscoaching – få stöd och drivkraft

Behöver du ett bollplank i din företagsutveckling? Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar coachar vi dig att bli en mer effektiv företagsledare.
Ledarskapscoachning – stärk din företagsutveckling

Med hjälp av våra tillväxtexperter får du stöd i processen att hitta dina egna lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. Det är dina och ditt företags behov som styr innehållet. Våra tillväxtexperter hjälper dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål.

Exempel på innehåll
•  Vad är ett bra ledarskap?
•  Vikten av tydlighet och intern kommunikation.
•  Vad vill vi och vart ska vi? Ta fram er vision och era mål.
•  Värderingar som långsiktigt styrmedel.
•  Arbeta med er marknads- och kommunikationsplan.
•  Omvärldsbevakning.
•  Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller.
•  Förändringsprocessen i företaget – vad behöver ni göra?
•  Implementeringsplan – så här går det till.
•  Egen plan för fortsatt utveckling som ledare.

Tid
10 timmar

Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tip a friend