Enterprise Europe Network - affärer med EU och världen

Funderar du på att ta steget ut på den europeiska marknaden? Vi erbjuder kostnadsfri information och råd om EU-regler och finansiering, förmedling av internationella affärspartners samt innovationscoachning.
Enterprise Europe Network

Vi hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag att stärka din konkurrenskraft. Genom oss växer du mer!

Rådgivning
Information och rådgivning

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Vi svarar på frågor om:

 • Aktuella finansieringsmöjligheter
 • Immaterialrätt - IPR
 • CE-märkning
 • Tull och moms
 • E-handel

Samarbete
Internationella affärspartners

 • Behöver ditt företag nå nya kunder och hitta nya leverantörer?
 • Har företaget innovationer eller ny teknik att erbjuda marknaden?
 • Letar ditt företag efter tekniklösningar eller nästa generations innovation för ert eget utvecklingsarbete?

Enterprise Europe Network hjälper dig att hitta internationella affärspartners. Vi har en stark lokal förankring och tillsammans med våra kollegor hjälper vi dig att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners.

Ditt företag kan få hjälp att hitta kunder, leverantörer eller samarbetspartners till en teknologi, produkt eller tjänst.

Du kan själv söka olika typer av samarbetspartners här.länk till annan webbplats

Innovationstjänster
Innovationscoachning

Vi hjälper dig att lyckas bortom dagens affär och utveckla er som företag. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar.

Vi hjälper dig med:

 • Analys av ditt företag och coachning av innovationsspecialister
 • Senior rådgivning vid innovationsutveckling
 • Att hitta EU-finansierat innovationsstöd

Regionalt Exportcenter

En dörr in med Regionalt Exportcenter

Enterprise Europe Network ingår i satsningen Regionalt Exportcenter som sedan den 1 december 2016 samlar alla offentliga aktörer som kan förmedla kunskap, kontakter och information om finansiering för dig som går i import- eller exporttankar. Tanken är att det räcker att kontakta en av aktörerna för att få rätt kontaktvägar till den informationen man söker.

Satsningen är en del i regeringens exportstrategi och Västra Götaland är en av  sex pilotregioner i Sverige där ett Regionalt Exportcenter nu etablerats. Samordnare för satsningen är verksamt.se - där kan du också hitta samtliga aktörer i regionen.

Dessa aktörer är del i Regionalt Exportcenter: ALMI, Business Region Göteborg, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, Industriell Dynamik, SEK, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren 

Välkommen att kontakta oss på Enterprise Europe Network!

E-post: enterpriseeurope@businessregion.se

Besök Enterprise Europe Networks hemsida >>
Besök Enterprise Europe Network europeiska hemsida >>
Besök Europa kommissionens hemsida >>

Färgbox

COVID-19-pandemi - hur kan företag få support från EU och EEN?
Mot bakgrund av det nuvarande COVID-19-utbrottet har flera åtgärder genomförts för att dämpa de negativa effekterna av pandemin.För att hjälpa dig hitta det stöd du behöver har vi sammanställt en lista med användbara länkar. Du hittar information om tillgång till finansierings- och likviditetsåtgärder; plattformar som samlar olika aktörer för att dela behov och lösningar; Europeiska stödinitiativ för sjukvårdsindustrin och mycket mer. Läs mer här (eng) >>

Färgbox

Enterprise Euope Network SME-undersökning 2019-2020

 


Finansiärer:

finansiärer

 

Enterprise Europe Networks erbjudande för tillväxtorienterade små- och medelstora företag

Hur kan Enterprise Europe Network hjälpa din verksamhet? Varför ska du kontakta oss gällande dina internationaliseringsplaner och innovationsprojekt? Få svaren här på mindre än två minuter! #EENCanHelp

Tip a friend