Tillgänglighetsredogörelse för businessregion.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för businessregion.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på businessregion.se
Tangentbord med hjärta symboliserar tillgänglighet

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse
Business Region Göteborg är ansvarig för busienssregion.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är businessregion.se?
Den här versionen av businessregion.se har vissa brister inom tillgänglighet. Ny tillgänglighetsanpassad webbplats släpps under oktober 2020.

Så har vi testat tillgängligheten
Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades september 2020.

Lämna dina synpunkter till Business Region 
Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på businessregion.se

Kontakta tillsynsmyndigheten
Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
WCAG 2.1 nivå AA

Tip a friend