Kom igång!

Att ta socialt ansvar och att arbeta med social hållbarhet behöver varken vara krångligt eller tidskrävande. Det ger ditt företag en möjlighet att presentera verksamheten, lyfta intresset för branschen och locka potentiella medarbetare till företaget. Här nedan ser du några aktiviteter som du enkelt kan engagera dig i.
jämlik stad

 

Färgbox

Samtal och fika

Så här funkar det:  Du tar en fika med en eller flera personer som är nyfikna på det du jobbar med. Ni har ett samtal om bransch och yrken och vad det innebär att jobba hos er. Ni kan till exempel ses på ett Kompetenscenter eller på er arbetsplats.
Förberedelser: Inga särskilda, det viktiga är att du är öppen för samtal, frågor och är intresserad av personerna du möter.
Beräknad tidsåtgång: Ungefär 1 timme.

Anmäl mitt företag >>

Färgbox

Arbetsplatsbesök

Så här funkar det: Ett antal deltagare och en coach från Kompetenscenter kommer till ert företag på studiebesök. Där får de se hur er verksamhet fungerar, lära sig mer om branschen och specifika yrken. Här har ni chansen att visa upp och sälja in er verksamhet och bransch – och kanske locka potentiella medarbetare till ert företag.
Förberedelser: Inga särskilda, men var beredd på att svara på frågor.
Beräknad tidsåtgång: 1,5-3 timmar.

Anmäl mitt företag >>

Färgbox

Presentation

Så här funkar det: Medarbetare eller chef kommer till Kompetenscenter och pratar inför en grupp med personer som alla är nyfikna på vad ni jobbar med. Presentationen kan också hållas på annan plats. Du kan till exempel prata om yrke eller bransch; vad ditt företag gör; din karriär; vad som är viktigt för dig som arbetsgivare vid rekrytering.
Förberedelser: Ni förbereder en kort, enkel föreläsning om yrke, arbetsplats och bransch, gärna med ett bildspel av något slag.
Beräknad tidsåtgång: 1 timme
Anmäl mitt företag >>

Färgbox

Praktik

Så här funkar det: Du träffar en jobbcoach från Kompetenscenter och ni tar fram en handlingsplan för praktik. Tillsammans med jobbcoachen träffar ni ett par kandidater för kortare intervju. Känns det bra väljer ni en praktikant och utser en handledare på arbetsplatsen. Handledaren får en kort introduktion i vad det innebär att vara handledare. Praktikanten och handledaren har möjlighet under hela praktiken att kontakta jobbcoachen när som helst.
Förberedelser: Fundera över vad ni kan erbjuda i form av arbetsuppgifter, arbetsplats och handledare. Fundera även på vilken språknivå och kompetens praktikanten bör ha för att klara en praktikperiod hos er.
Beräknad tidsåtgång: Praktikperioden bestäms utifrån företagets möjlighet och praktikantens behov – minst en vecka max sex månader.
Anmäl mitt företag >>

Färgbox

Prao - ungdomar

Prao är obligatoriskt i högstadiet för årskurs 8 och 9. Genom prao får elever ett första möte med arbetslivet och en chans att ta del av hur arbetslivet fungerar och möjlighet att bli bättre förberedda inför framtida studie- och yrkesval. Företag och organisationer får dessutom en möjlighet att väcka intresse för sin bransch. För elever som växer upp med arbetslösa föräldrar och som saknar självklara ingångar in i arbetslivet är prao extra viktigt.

Vi söker företag i alla branscher som vill ta emot ungdomar för prao.

  • Anmäl ditt intresse på www.praktikplatsen.se 
  • Vill du ha tips på hur du med enkla medel kan bli ett bra praoföretag, ladda ner Svenskt Näringsliv I praktiken här
  • Har du frågor kring riskbedömning och arbetsmiljö, läs mer här
Färgbox

Sommarjobb - ungdomar

Ett sommarjobb är i många fall den första kontakten med arbetslivet. Varje år söker drygt 3500 ungdomar sommarjobb via stadens system, av dem får endast 1500 arbete. Göteborgs Stad behöver hitta nya vägar för att fler ungdomar ska få chansen att få ett sommarjobb.

Vi söker därför företag som vill erbjuda sommarjobb till ungdomar i Göteborg. För dig som företagare kan sommarjobb bland annat innebära ett tillfälle att skapa intresse och kunskap hos ungdomarna om din bransch. Göteborgs Stad har kontakt med ungdomarna och erbjuder företagen stöd i rekryteringsprocessen. Vill du anställa en eller flera sommarjobbare – hör av dig till oss!
Anmäl mitt företag >>

Aktiviteterna sker i samarbete med Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Göteborgsregionen. Kompetenscenter är en del av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Tip a friend