Social hållbarhet och socialt ansvar

Har du också insett att ditt företag blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Business Region Göteborg vill göra det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar. Detta arbete kallar vi: ”Tillsammans river vi murarna”.

Många företag har idag insett att för att möta förväntningar från kunder och omvärld och nå framgång på lång sikt behövs en hållbar affärsstrategi. Vi på Business Region Göteborg vet att det finns många företag i regionen som kan och vill stärka sin egen hållbarhetsprofil och bidra till att minska klyftor och riva murar – men inte riktigt vet hur. 

”Tillsammans river vi murarna” är ett initiativ som gör det enkelt för dig som företagare att engagera dig i sociala hållbarhetsfrågor. Initiativet fokuserar framförallt på: att unga ska gå ut grundskola och gymnasium med godkända betyg, att fler får arbete och trygghet. 

Business Region Göteborg hjälper genom att förmedla kunskap och kontakter samt fungera som en länk mellan näringslivet, staden och olika organisationer. Konkret så har Business Region Göteborg tagit fram "insatspaket" som företag enkelt kan ta del av (läs mer under Du kan bidra). Vi hjälper även företag att utveckla sina idéer kring socialt ansvar, skapar mötesplatser för att diskutera socialt ansvar och lotsar företag vidare och ser till att företag får kontakt med rätt personer och pågående arbete i staden.


tillsammans river vi murarna

 

Färgbox

Alla vinner på en mer jämlik stad
1. Alla vinner på en sammanhållen och mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper. Människor är friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra i en jämlik stad. Och när fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Det är bra för hela Göteborg – även för dig som idag har det allra bäst.

2. Barn kan växa upp med möjligheten att förverkliga sina drömmar. En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Det innebär likvärdiga förutsättningar till ett bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor.

3. Att arbeta för jämlikhet är en bra investering. Det är bra för den ekonomiska tillväxten i regionen i stort. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det dessutom mindre för samhället att förebygga jämlikhet, än att ta hand om konsekvenserna.

Färgbox

Vad är jämlikhet?
Jämlikhet står för alla individers lika värde. I en jämlik stad har vi alla samma värde, rättigheter och skyldigheter. Vi har möjlighet att bestämma över våra liv och vår framtid.

Färgbox

Läs mer om stadens arbete för ett mer jämlikt Göteborg på goteborg.se/jamlikt

 

Tip a friend