Insats 2 Markberedskap och fysisk planering

Stärka och utveckla strategiska lägen för näringslivets behov av tillväxt.
Markberedskap och fysisk planering
Färgbox

Aktivitet 1 
Kartlägga vilka delar av utpekade industri- och företagsområden som inte är planlagda eller utbyggda idag i syfte att förtäta och/eller planlägga dem ytterligare. 

Kontaktperson 
Nina Skoger, enhetschef Strategiska avdelningen Fastighetskontoret. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta nina.skoger@fastighet.goteborg.se

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret 

Förväntat utfall 
Genomförd kartläggning. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla för verksamheter i Älvstaden så att ett expansivt näringsliv säkerställs - case Lindholmen. 

Kontaktperson 
Cecilia Andersson, chef fastighetsutveckling Älvstranden Utveckling AB. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta cecilia.andersson@alvstranden.goteborg.se

Deltar i arbetet  
Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.  

Förväntat utfall 
Vakansgrad 5% över tid. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Förbereda mark och anläggningar för verksamheter i hamnområdet. 

Kontaktperson 
Arvid Guthed, vice president Port Development på Göteborgs Hamn. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta arvid.guthed@portgot.se  

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Trafikverket  

Förväntat utfall 
Genomförd, för detaljer se hamnens general- och affärsplan. 

 

Tip a friend