Strategiskt område Markberedskap och fysisk planering

Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamheter i rätt lägen. Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.
Markberedskap och fysisk planering

Tip a friend