Insats 5 Kompetensförsörjning

Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Etablera en sammanhållen process för individen till första jobbet, där målsättningen är egenförsörjning. 

Kontaktperson 
Linda Högbacka, områdeschef på Arbvux. Kontakta henne med dina tankar och idéer linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se

Deltar i arbetet  
Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Yesbox 

Förväntat utfall
Pågående. En sammanhållen process är implementerad.

Färgbox

Aktivitet 2 
Kartlägga vilka valideringsinsatser som görs, utveckla befintliga samt skapa nya som bättre leder till intyg och/eller betyg. 

Kontaktperson 
John Harming, planeringsledare på Arbvux. Kontakta honom med dina tankar och idéer john.harming@arbvux.goteborg.se  

Deltar i arbetet  
Göteborgsregionen, Utbildningsförvaltningen, Social resursförvaltning, Arbetsförvaltningen Göteborgs Universitet, Chalmers och Move to Gothenburg 

Förväntat utfall
Planerad. Kartläggning klar Q2 2020. Ökning av antal individer som fått intyg/betyg via validering Q4 2021. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Verka för egenförsörjning för vårdnadshavare inom ramen för satsningen "250 barnfamiljer" 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux). Kontakta honom med dina tankar och idéer nicklas.simonsson@arbvux.goteborg.se    

Deltar i arbetet    
Stadsdelsförvaltningen, Business Region Göteborg och Social resursförvaltning 

Förväntat utfall
Pågående. 60% av vårdnadshavarna i projektet har egenförsörjning. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Matcha deltagare, inom Arbvux verksamheter, med företag som vill ta ett socialt ansvar inom "Tillsammans river vi murarna!". 

Kontaktperson 
Susan Runsten, gruppchef på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer susan.runsten@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
Stadsdelsförvaltningen, Social resursförvaltning och Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Förväntat utfall
Pågående. 120 deltagare och 30 företag involverade, 2021. 

 

Tip a friend