Insats 4 Kompetensförsörjning

Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla antagningsprocessen, så att fler anställda vill och kan tillgodogöra sig utbildningar och insatser. 

Kontaktperson 
Amanda Waldem, planeringsledare på Arbvux. Kontakta henne med dina tankar och idéer amanda.waldem@arbvux.goteborg.se   

Deltar i arbetet
Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
Definierad och utvecklad mottagar- och antagnings-process. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Paketera och erbjuda kompetensverktyg till SME samt vägledning till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
Ywonne Genberg, företagsrådgivare på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer ywonne.genberg@businessregion.se   

Deltar i arbetet  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Förväntat utfall
200 företag har använt verktygen och 100 medarbetare har använt vägledningen. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Ta fram utbildningar och metoder som möter marknadens behov av innehåll och flexibilitet. 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux). Kontakta honom med dina tankar och idéer nicklas.simonsson@arbvux.goteborg.se      

Deltar i arbetet  
Business Region Göteborg, Utbildningsförvaltningen och Göteborgsregionen 

Förväntat utfall
3 nya/reviderade utbildningar och metoder framtagna.

Färgbox

Aktivitet 4 
Systematisera metoden Flexication, (antagning, planering, validering m.m.) och identifiera nya branscher där den kan bidra till befintliga medarbetare. 

Kontaktperson 
John Harming, planeringsledare på Arbvux. Kontakta honom med dina tankar och idéer john.harming@arbvux.goteborg.se  

Deltar i arbetet
Utbildningsförvaltningen, Göteborgsregionen, YH-väst, Göteborgs universitet och Chalmers 

Förväntat utfall
Definierad och kvalitetssäkrad process av Flexication. Identifierat 3 – 5 nya branschinriktningar. 

 

Tip a friend