Insats 1 Kompetensförsörjning

Utveckla skola-näringslivs-samverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla SYV-arbetet i vid bemärkelse från förskola-akademin, inkl. karriärvägledning. 

Kontaktperson 
Anders Samuelsson, enhetschef kvalitets- och utveckling på Grundskoleförvaltningen. Kontakta honom med dina tankar och idéer anders.samuelsson@grundskola.goteborg.se

Deltar i arbetet  
Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Chalmers  

Förväntat utfall
Ökad genomströmning genom att mäta andel grundskoleelever som är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan (2018: 66,7%) samt andel gymnasieelever som når gymnasieexamen (2018: 79,8%). 

Färgbox

Aktivitet 2
Etablera och utveckla de regionala branschvisa kompetensråden till den självklara plattformen för samverkan skola-näringsliv.​​

Kontaktperson 
Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen. Kontakta henne med dina tankar och idéer johanna.redelius@goteborgsregionen.se 

Deltar i arbetet  
Grundskoleförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Business Region Göteborg 

Förväntat utfall
Ett kvalitetssäkrat och systematiskt arbetssätt är på plats. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Genomföra entreprenöriella insatser inom gymnasium och yrkesutbildningar inom vuxenutbildning. 

Kontaktperson 
Ann-Sofie Johansson, utbildningschef på Utbildningsförvaltningen. Kontakta henne med dina tankar och idéer ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se  

Deltar i arbetet  
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Förväntat utfall
Eleverna i stadens vuxenutbildning och kommunala gymnasieskolor har genomfört entreprenöriella moment. 

 

Tip a friend