Strategiskt område Kompetensförsörjning

Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens. Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, vilket också leder till lägre arbetslöshet.
Kompetensutveckling

Tip a friend