Insats 3 Innovationskraft

Stärka Göteborgs position som den innovativa motorn i svensk industri.
Innovationskraft
Färgbox

Aktivitet 1
Kommunicera Göteborg som den innovativa motorn i svensk industri genom att utgå ifrån Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB. 

Förväntat utfall
Antal artiklar i media internationellt/nationellt samt Antal förfrågningar. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Mäta, följa upp och kommunicera förändringar i FoU inom regionens större kluster. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB. 

Förväntat utfall
FoU-investeringar från privat, akademisk och offentlig sektor. 
 

 

Tip a friend