Insats 2 Innovationskraft

Positionera staden som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara lösningar på samhällsutmaningar.
Innovationskraft
Färgbox

Aktivitet 1
På ett strategiskt sätt skapa förutsättningar för inköp som möjliggör nya lösningar på samhällsutmaningar genom att erbjuda stöd och kompetens inom inköp och upphandling. 

Kontaktperson
Förvaltningen inköp och upphandling

Deltar i arbetet
Berörda förvaltningar och bolag i staden 

Förväntat utfall
Fem kategoristyrningsprojekt* initierade. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Inkludera förvaltningen för Inköp och upphandling i tidiga skeden av stadens utveckling av testbäddar. 

Kontaktperson
Förvaltningen inköp och upphandling

Deltar i arbetet 
Berörda förvaltningar och bolag i staden 

Förväntat utfall
Förvaltningen för inköp och upphandling medverkar i minst tre projekt/testbäddar

Färgbox

Aktivitet 3 
Tillgängliggöra stadens data. 

Kontaktperson
Intraservice

Deltar i arbetet
Berörda förvaltningar och bolag i staden  

Förväntat utfall
25 nya dataset.   

Färgbox

Aktivitet 4
Implementera en tydlig, enhetlig och transparent struktur för staden som testbädd med stöd av innovationssluss. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Stadens förvaltningar och bolag

Förväntat utfall
Etablerad innovationssluss och samarbets-struktur med inom stadens samtliga verksamheter. 

 

Tip a friend