Insats 1 Innovationskraft

Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.
Innovationskraft

                        

Färgbox

Aktivitet 1
Stärka samarbetet mellan de tre Science Parks för att få hit investeringar. 

Kontaktperson
Andreas Göthberg, Gruppchef FDI på Business Region Göteborg. Kontakta honom med dina tankar och idéer andreas.gothberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Johanneberg Science Park AB 

Förväntat utfall
30 etableringar/investeringar. 

Färgbox

Aktivitet 2
Stärka det tvärfunktionella samarbetet mellan kluster för att attrahera internationella aktörer att delta i samarbetet. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB och Kulturförvaltningen 

Förväntat utfall
Tio internationella aktörer deltar i innovations-projekt/testbäddar (även filme-etab.) 

Färgbox

Aktivitet 3
Etablera samverkansprojekt med syfte att effektivisera vården i regionen. 

Kontaktperson
Sahlgrenska Science Park AB.

Samverkansparter
Johanneberg Science Park AB, Business Region Göteborg, berörda förvaltningar och bolag i staden samt Västra Götalandsregionen 

Förväntat utfall
Etablerade samverkansinitiativ.

Färgbox

Aktivitet 4 
Stärka och korsbefrukta klusterinitiativ med fokus på: artificiell intelligens, elektrifierad och uppkopplad stad, cirkularitet och delningsekonomi, digitalisering av välfärdssektorn, hållbar stadsutveckling och fossilfri mobilitet. 

Kontaktperson
Maria Strömberg, chef, kluster och innovation på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.stromberg@businessregion.se 

Deltar i arbetet
Lindholmen Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Johanneberg Science Park AB och berörda förvaltningar och bolag i staden.  

Förväntat utfall
Antal klusterinitiativ där näringsliv, akademi och staden ingår.

 

Tip a friend