Strategiskt område Innovationskraft

Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation, vilket också leder till ökade FoU-investeringar och ökad export.
Innovationskraft

Tip a friend