Insats 2 Infrastruktur och tillgänglighet

Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag inom både stad och arbetsmarknadsregion.
Färgbox

Aktivitet 1 
Tydliggöra Göteborgs effektbehov för regionala elkraftaktörer för att klara omställningen mot elektrifiering av transportsektorn.

Kontaktperson 
Alf Engqvist, vd Göteborg Energi. Kontakta honom med dina tankar och idéer alf.engqvist@goteborgenergi.se

Deltar i arbetet  
Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.  

Vårt förväntade utfall
Prognos för regional elnätsägare. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla dialogformer med näringslivet i arbetet med hållbara och effektiva resor.

Kontaktperson 
John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik, Business Region Göteborg. Kontakta honom med dina tankar och idéer john.wedel@businessregion.se

Deltar i arbetet  
Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Energi, Göteborgs Hamn samt Parkeringsbolaget

Vårt förväntade utfall
Etablerad form för att hantera näringslivets transportbehov under stadens omvandling med utgångspunkt i persontransporter för gränssnittet Wieselgrensplatsen – Järntorget. Genomförd GAP-analys.

Färgbox

Aktivitet 3 
Förenkla omdisponering av yta till fördel för gående, cykel och stadsliv i form av flexibel aktivering, säsongsberoende, kopplad till byggtid eller vid enstaka tillfällen utifrån lokala behov och efterfrågan. 

Kontaktperson 
Maria Olsson, Projektledare med strategiskt fokus på fotgängare och stadslivsfrågor, Trafikkontoret. Kontakta henne med dina tankar och idéer maria.olsson@trafikkontoret.goteborg.se

Deltar i arbetet  
Parkeringsbolaget och Business Region Göteborg

Vårt förväntade utfall
Etablerad metod. 

 

Tip a friend