Strategiskt område Infrastruktur och tillgänglighet

Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt, vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Tip a friend