Insats 4 Företagsklimat

Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små och medelstora företag.
Företagsklimat
Färgbox

Aktivitet 1 
Stärka mötesplatsen Yesbox i samverkan med externa aktörer för att främja nyföretagande och entreprenörskap. 

Kontaktperson 
Helena Andersson, avdelningschef Företagsutveckling på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer helena.andersson@businessregion.se 

Förväntat utfall 
En indikator som visar på nyttan med Yesbox framtagen Q4 2019 och används därefter löpande. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Stimulera ökat företagande i utsatta områden i Göteborg genom insatserna inom Business Centers i Angered och Biskopsgården. 
 
Kontaktperson 
Helena Andersson, avdelningschef Företagsutveckling på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer helena.andersson@businessregion.se 

Färgbox

Aktivitet 3 
Vidareutveckla tillväxtprogrammet Expedition Framåt för att stimulera små och medelstora företags utveckling och tillväxt. 

Kontaktperson 
Helena Andersson, avdelningschef Företagsutveckling på Business Region Göteborg. Kontakta henne med dina tankar och idéer helena.andersson@businessregion.se 

Förväntat utfall
Antal deltagande företag ska vara 350 st. Antal aktivitetstimmar ska vara 4975 timmar. 

 

Tip a friend