Strategiskt område Attraktionskraft

Göteborg är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang vilket också leder till positivt flyttnetto för högutbildade.
Attraktion

Tip a friend