Näringslivsstrategiskt program

Rubrik

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Background Image
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Text
Göteborg siktar högt! Målbilden är minst 120 000 fler jobb till 2035. Inom de sex områdena nedan finns en mängd insatser och aktiviteter beskrivna för vad vi ska göra för att nå dit.

EU-prisat program  

Business Region Göteborg har belönats med utmärkelsen “European Entrepreneurial Region Award 2020” för arbetet med strategin bakom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Europeiska Regionkommittén i Bryssel utser varje år tre EU-regioner som kan visa upp enastående och innovativa strategier och åtaganden för att främja företagande och entreprenörskap. Vi får utmärkelsen för hur vi samverkat i framtagande och i genomförande av programmet. Alla kommuner i GR samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborg stad deltar i arbetet. I juryns motivering betonas även att vi utgått från företagens inspel, samt att det är utmaningsdrivet program som synliggörs i långsiktiga strategier och förväntade effekter.

Göteborg får utmärkelsen Europeiska entreprenörsregion 2020
EU-pris

Ett program som bygger på öppenhet och samverkan

Body

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur kommunerna i Göteborgsregionen ska skapa förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar 23 förvaltningar och bolag i Göteborgs stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i nära dialog med näringslivet och dess organisationer.

#120 000 Fler jobb till 2035!
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Håll dig uppdaterad

Här kan du ta del av nyheter och annan intressant läsning om olika insatser och aktiviteter som sker inom programmet.

Nyheter
Nyheter