Kunskap och kontakter för smarta och hållbara städer

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktivare och grönare storstad med innovativ, kunskapsbaserad industri. Green Gothenburg tar emot delegationer och visar upp regionens hållbara systemlösningar. Vi hjälper också dig som vill exportera din miljötekniska lösning att hitta rätt internationella kontakter.
Kunskap och kontakter för smarta och hållbara städer

Göteborgs historia, läge och struktur har skapat många förutsättningar till att vi idag är en stark innovativ stad med stor samverkan, många hållbara systemlösningar och flera företag som levererar miljötekniska lösningar till en smart hållbar stad.

Green Gothenburg - studieturer i en hållbar stad, öppen för världen

Green Gothenburg tar emot delegationer från städer och regioner som söker kunskap och kontakter kring smarta och hållbara städer.

Hitta din studietur

Green Gothenburg (webbplats på engelska) kan ni som stad, region, organisation eller företag som söker kunskap och kontakter kring smarta och hållbara städer. Där lyfter vi våra starka områden; hållbara transporter, energi, avfallshantering och stadsutveckling. Här hittar du också företag från Göteborgsregionen som bidrar till de hållbara systemlösningar – såsom fjärrvärmesystem och avfallssystem – som vi visar upp i samband med studiebesök här.

Bidrar ditt företag till ett sådant system läs mer under våra branschsidor>>

Hållbara affärer i fokus

Green Gothenburg vänder sig till beslutsfattare i andra länder som är intresserade av få ökad kunskap och nya affärskontakter för lösningar kring smarta, hållbara städer.

Verksamheten drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Kontakta oss för att få veta mer.

Följ Green Gothenburg på webben, Twitter och LinkedIn

Tip a friend