Din genväg till tillväxt - så hjälper vi ditt företag

Med dig som företagare i fokus förmedlar vi kunskap och kontakter inom och mellan branscher så att du får förutsättningar att utveckla ditt företag. Vi kan koppla ihop dig med rätt partner oavsett om det gäller näringsliv, akademi, offentliga aktörer eller politiker.
kluster

Din genväg till tillväxt

V hjälper dig så att din verksamhet kan få möjlighet att växa. I vår växande region finns utmaningar som kan omvandlas till möjligheter för ditt företag. Vi bygger broar och banar väg för nya etableringar, bättre lönsamhet för ditt företag och ökad tillväxt i regionen. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det?

Vi sammanför dig med nya företagskontakter och samarbetspartners

Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med aktörer i näringslivet, politiken och akademin. Här hittar du relevanta nätverk och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling. 

Hållbarhet - ekologisk och social
Har ditt företag insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Vill ni göra skillnad för klimatet? Då finns Gothenburg Climate Partnership - ett samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan.

Har ditt företag insett att ni behöver en hållbar affärsstrategi med fokus på social hållbarhet? Vi hjälper företag att utveckla sina idéer kring socialt ansvar och vi skapar mötesplatser för att diskutera hur man jobbar med social hållbarhet. Tillsammans river vi murarna är ett initiativ där vi gör det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet. Vi har kontakterna och kunskapen och hjälper er att komma igång.
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >> 

Vi underlättar för dig att lyckas med innovation

Innovationer skapar långsiktig tillväxt och arbetstillfällen. Om ditt företag vill medverka till innovationsutvecklingen i Göteborgsregionen har Business Region Göteborg många intressanta mötesplatser och forum för dig.

Här finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé men inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta oss på Business Region Göteborg så lotsar vi dig rätt. Här hittar du de samarbetspartners och innovationsaktörer som du kan behöva.

Har du idéer när det gäller appar som kräver data från energisystemen, trafiken eller miljön? Då kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Här hittar du testbäddar som kan vara aktuella. 

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. 

Innovationscoaching, som det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network (EEN) tillhandahåller, är ett ovärderligt stöd i arbetet med att utveckla och lansera nya tjänster, produkter och processer som klarar framtidens utmaningar.
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >>

Vi ger dig en språngbräda ut i världen

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar internationella kontakter? För SME-företag har vi ett flertal erbjudande när det gäller att göra internationella affärer. Det kan till exempel handla om matchmaking med beslutsfattare och potentiella kunder i delegationer som bjudits in av Green Gothenburg eller att själva arrangera delegationsresor till städer, regioner eller kluster som vi samverkar med.

Business Region Göteborg är värd för den västsvenska delen av affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN som omfattar de flesta branscher och finns i fler än 60 länder över hela världen. Via detta affärsnätverk kan vi ge råd i frågor som rör internationalisering samt matcha dig med kvalificerade affärskontakter och samarbetspartners inom EU.

Som aktör initierar och deltar vi i transnationella samarbeten, och nätverk och mötesplatser där vi skapar internationella affärsmöjligheter och kundkontakter för dig som företagare i regionen. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Vi finns också på plats i Bryssel, på Göteborgs Stads Brysselkontor och kan därmed guida dig till rätt kontakter i Bryssel.
Här kan du läsa exempel för hur det kan gå till >>

Vi guidar dig till finansiering och kapital

Vi arbetar tillsammans med flera aktörer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network (EEN) kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering.
Vi hjälper företag att attrahera investeringar och exportera hållbara produkter och tjänster genom att sätta dem i kontakt med delegationer på besök i regionen. Vi samlar detta erbjudande i vår verksamhet Green GothenburgHär hittar du fler möjligheter till finansiering >>
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >>

Vi hjälper dig att öppna dörrar till forskningen

Du utvecklar produkter och tjänster i ditt företag och har kanske ingen egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Men forskningsvärlden är närmare än du tror. Vi hjälper dig att skapa de kontakter du behöver. Vi driver också strategiska samverkansinitiativ och mötesplatser där du som företagare kan möta forskning, akademi och institut. Ett exempel på detta är Göteborgsregionens Testbäddar >>

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och RISE driver vi Testbädd Göteborg - en långsiktig satsning för att utveckla testbäddsmiljöer i regionen, så att du som företagare snabbare ska kunna utveckla, testa och marknadsintroducera dina produkter eller tjänster.
Här kan du läsa exempel på hur det kan går till >>

Vi hjälper din bransch att få rätt kompetens

Berätta för oss vad du ser för framtida behov så ser vi till att utbildningsaktörer får input om vilka utbildningar som behövs. Vi hjälper till att synliggöra och överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags eller klusters utveckling. 
Här kan du läsa exempel på hur det går till >>

Vill du veta mer om regionens starka kluster?
Ta del av våra klusterkartläggningar här >> 

Så om du vill utforska ditt företags utvecklingspotential eller kanske har en idé som du inte vet hur du ska ta den vidare - hör av dig till oss så hjälper vi dig med att lägga pusslet och ta dig vidare. Vi kan regionens näringsliv och våra aktiviteter och nätverk formas efter de behov som regionens företag har. 
Välkommen!

Klustermodellen - så jobbar vi

Tip a friend