Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen är den del av landet som har flest antal testbäddar. Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel för hållbar utveckling. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt.
Testbäddar delade utveklingsmiljöer

Vad är en testbädd?

En testbädd är virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.
Vanligtvis kategoriseras testbäddar såhär:
- Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
- Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
- Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

testbädd

Varför använda en testbädd?

Genom att använda en testbädd kan risker reduceras och marknadsintroduktionen snabbas upp, eftersom innovationer kan verifieras och valideras tidigt i utvecklingen. Detta möjliggör att nya kunskaper och affärsmöjligheter utvecklas. Alla företag behöver referenser och bevis på att deras produkt eller tjänst kommer att fungera på en marknad. Göteborgsregionen erbjuder en bredd av testbäddar där du kan testa din produkt eller tjänst innan du investerar hela din budget på fullskalig utveckling.

Citat

Både stora och små företag behöver lokala referensprojekt för att vara trovärdiga på den internationella marknaden. Presidenter och företagsdelegationer från andra länder kommer hit för att inspireras av våra hållbara lösningar som t.ex ElectriCity och DriveMe, som skapats i partnerskap mellan industrin , akademin, staden och regionen.

Avsändare

Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg

Hitta och läs mer om ett antal av regionens testbäddar>>

Saknar du någon testbädd? Kontakta Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, lars.bern@businessregion.se

Vi på Business Region Göteborg har goda erfarenheter av att initiera och medverka i olika typer av testbäddar. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan kan testas i verklig stadsmiljö. När företag, stad och akademi samverkar kring komplexa utmaningar kan vi utveckla och testa produkter och tjänster och lära av varandra.

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept med nya lösningar, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen.

Testbädd Göteborg

Testbädd Göteborg är en satsning som skall ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och Science Parks.
Läs mer >>

Testbäddar – ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen

Till 2030 ska världen ställa om. För att lyckas med detta har 17 globala hållbarhetsmål tagits fram. Testbäddar är viktiga verktyg för att kunna utveckla lösningar som möter hållbarhetsmålen. Se exempel på testbäddar som genom samverkan snabbare kan nå ut med lösningar som möter hållbarhetsmålen. 

Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden?

Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden? Eller vill du utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst och söker samarbete med företag, staden, forskare och institut? Vill du få tillgång till expertis som kan ta din idé till nästa nivå? Då kan en testbädd vara något för dig!
Vill du veta mer om initiativet Testbädd Göteborg? Klicka här >>

Tip a friend