Testbädd Göteborg – tillsammans testar vi framtiden

Testbädd Göteborg är en satsning som skall ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och Science Parks.
Testbädd Göteborg

Göteborg står på tröskeln till framtiden. Det finns en innovationskraft i staden som aldrig tidigare skådats och investeringsplanerna i regionen är uppe i tusen miljarder. För att ta vara på den unika situationen måste vi samverka på en helt ny nivå. Därför har Testbädd Göteborg initierats av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet.

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet och intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort både nationellt och internationellt.

Växa tillsammans
Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är ett resultat av den Strategiska näringslivsdialog som Göteborgs Stads kommunstyrelse haft med representanter för näringsliv, akademi och institut under 2017-2018.

I regionen finns en lång tradition av att jobba med testbäddar. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar både i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer byggts upp och utvecklats i staden med omnejd. I dialogen med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka.

Accelerera utvecklingen 
Testbädd Göteborg innebär en tydlig strategi för innovation och samverkan med testbäddar som verktyg. Staden växlar upp sin kapacitet och förmåga för tester och tillgängliggör sina resurser för att proaktivt ta sig an morgondagens samhällsutmaningar och skapa hållbara lösningar. Testbädd Göteborg gör det möjligt att tillsammans kunna accelerera utvecklingen, bygga världsledande kunskap, ta tillvara på regionens innovationskraft och växa tillsammans – näringsliv, akademi, forskningsinstitut och stad.

Ska öka inkluderingen
Initiativet fungerar också som ett skyltfönster och katalysator för en hel infrastruktur av testmiljöer för innovations- och kunskapsutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Testbädd Göteborg är öppet för alla och har som uttalad strategi att öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet. 

Gemensamma ansökningar
Alla initiativtagande parter bidrar med personella resurser in i olika projektgrupperingar. Chalmers, Göteborgs universitet och RISE kommer att bidra med kunskapsresurser och infrastruktur, och staden med möjligheten att använda stadens verksamheter för verklighetslabb och för demonstration. Alla parter är möjliga infrastrukturägare av fysiska testbäddar i olika former. Alla partner kommer att tillsammans göra ansökningar för att finansiera testbäddar. Under 2018 kommer initiativet också att fokusera på att bygga upp ett gemensamt policylabb, och på att fram en tydlig struktur för hur staden kan användas som en testbädd så att näringslivet vet vart de kan vända sig.

Tillsammans testar vi framtiden.

Vad är på gång inom Testbädd Göteborg?

Webbinarium och paneldebatt under Innovationsveckan:
"Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?"
Välkommen till ett webbinarium som visar upp en bredd av testbäddar och en namnkunnig paneldebatt som diskuterar Sveriges och Europas utveckling av testbäddar som verktyg för stärkt innovationskraft.

Läs mer: Artikel 5 maj 2019: "Teknik slår politik när det kommer till hastighet - då behövs testbäddar"

Följ hashtagen #testbäddgöteborg och #testbedgothenburg på LinkedIn för fler nyheter om Testbädd Göteborg.

Vill du veta mer eller har förslag på nya testbäddar?
Kontakta oss gärna!

Maria Strömberg
Avdelningschef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg
maria.stromberg@businessregion.se
+46 31 637 61 10

Fredrik Hörstedt
Vicerektor för nyttiggörande, Chalmers Tekniska Högskola
fredrik.horstedt@chalmers.se
+46 31 772 43 22
 

Jonas Hjelm
Chef TTO, RISE 
Jonas.hjelm@ri.se
+46 10 516 58 00

Anders Sandoff
Universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
anders.sandoff@handels.gu.se
+46 31 7861488

Hitta och läs mer om ett antal av regionens testbäddar>>

Saknar du någon testbädd? Kontakta Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, Business Region Göteborg lars.bern@businessregion.se

Läs mer om Testbädd Sverige>>

 

Färgbox

Vad är en testbädd?
En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vanligtvis kategoriseras testbäddar enligt nedan:
- Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

 

Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden?

Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden? Eller vill du utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst och söker samarbete med företag, staden, forskare och institut? Vill du få tillgång till expertis som kan ta din idé till nästa nivå? Då kan en testbädd vara något för dig!
Vill du veta mer om initiativet Testbädd Göteborg? Klicka här >>

Testbäddar – ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen

Till 2030 ska världen ställa om. För att lyckas med detta har 17 globala hållbarhetsmål tagits fram. Testbäddar är viktiga verktyg för att kunna utveckla lösningar som möter hållbarhetsmålen. Se exempel på testbäddar som genom samverkan snabbare kan nå ut med lösningar som möter hållbarhetsmålen. 

Tip a friend