Innovation

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att ta din idé till verklighet.
Innovation

Innovationsutveckling

Innovationer möjliggör långsiktig tillväxt och jobbskapande. Göteborgsregionen står för många av Sveriges innovationer. Om ditt företag kan bidra till innovationsutvecklingen i vår region, har Business Region Göteborg många intressanta mötesplatser och forum för dig. Kontakta oss gärna!

Innovationslabb

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Tillsammans tar vi innovationen till nya höjder! Läs mer >>

Innovationscoaching

Affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN, erbjuder program för innovationscoahing. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar. Läs mer här >>

Vi hjälper dig att hitta rätt

I Göteborgsregionen finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé och inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta Business Region Göteborg. Vi lotsar dig till rätt instans och tipsar om relevanta nätverk och mötesplatser där du kan hitta potentiella partners för samverkan, affärsutveckling och finansiering. Här listar vi relevanta innovationsaktörer som du kan behöva för att förverkliga din idé.
 

När du behöver låna stadens infrastruktur

Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Du kanske har en idé kring en app som kräver data inom energimätning, trafik eller miljö? Här finns relevant data att tillgå. Staden kan vara en kund eller så kan staden upplåtas som testbädd – ElectriCity banar väg för detta. Våga fråga oss om vad det är för testbädd du söker. 

Därför jobbar vi med innovation

I rapporten EU Regional Innovation Scoreboard 2019 rankas Västsverige som ”Innovation Leader+” med höga betyg inom t.ex. FoU-investeringar i den privata sektorn, livslångt lärande och antal sökta EU-patent och varumärken. De områden som kan förbättras är försäljning av nya innovationer, produkt- och processinnovationer samt hur innovativa små och medelstora företag samarbetar med andra aktörer. Sammantaget kan man säga att utmaningarna för Västsverige och Sverige är att ytterligare förstärka förutsättningarna för innovation, men framförallt att öka affärsnyttan av det omfattande innovationsarbete som redan bedrivs.

Mindre företag är viktiga för tillväxt och FoU därför att de skapar sysselsättning inom och utom företaget. Och mindre företag injicerar kunskap i större företag och är innovationsdrivande.

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. På olika sätt jobbar vi med dessa för att du som företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Tip a friend