Öppnar dörren till den kinesiska cleantech-marknaden

Göteborgsregionen har ett av världens mest avancerade fjärrvärmesystem och det finns många företag i regionen som erbjuder innovativa lösningar för smartare uppvärmning. Wideco Sweden är ett av dessa företag, som nu allt mer tittar på utländska marknader för sin expansion, inklusive Kina. Företaget erbjuder effektiv läcksökning och tätningskoncept till företag inom fjärrvärme, fjärrkyla och industrisektorer.
Kina

— Vårt expansionsinitiativ i Kina har hittills varit mycket framgångsrikt och öppnat dörrar för oss som vi omöjligt hade kunnat öppna själva, säger Robert Andersson, försäljningschef på Wideco Sweden AB.

Processen efter det första mötet...

Allt började den 24 mars förra året. Green Gothenburg, som tar emot delegationer från städer och regioner som söker inspiration kring gröna systemlösningar, arrangerade ett program för chefen för Kinas nationella energiförvaltning, Nur Bekri, som en del av det svenska programmet som iscensatts av Regeringskansliet. Ämnena som avhandlades under mötet var gröna hamnar, produktion av biobränsle och kyl- och värmesystem för smarta städer. Förvaltningschefen var mycket intresserad av ämnena och såg exportmöjligheter för svenska företag i energisektorn.

Senare under våren, närmare bestämt den 27 april, arrangerade Green Gothenburg ett program kallat ”Smarta energilösningar — för renare luft” för Beijing Gas and Heating Engineering Design Institute. Innovativa cleantech-företag bjöds in för att delta i programmet och sälja in sina lösningar, och ett av företagen var Wideco.

Sverige svarade med en resa till Kina i juni, under ledning av energiminister Ibrahim Baylan. Tack vare Green Gothenburg-programmet för den kinesiska energiministern fick Business Region Göteborg en inbjudan och tog med sig representanter från tre energibolag hemmahörande i västra Sverige.

Under CEM8-mötet (Clean Energi Ministerial) ägde även utställningen ”Mission Innovations” rum. Denna planerades av regeringskansliet och energimyndigheten i samarbete med Business Region Göteborg/Green Gothenburg.

Green Gothenburg fanns på plats i Energimyndighetens monter och Wideco Sweden presenterade sina övervakningslösningar inom fjärrvärme och fjärrkyla för en delegation från Beijing som inkluderade Wan Gang, Kinas minister för vetenskap och teknik. Ett möte bokades även med Beijing Gas & Heat, leverantör av fjärrvärme i Beijing, vars representanter Wideco hade mött tidigare i Göteborg under studiebesöket.

... till expansion i Kina

För Wideco Sweden har det nu gått ett år sedan det första mötet med de kinesiska representanterna.  

Resultatet är att Kina kommer att vara en central del av vårt internationaliseringsarbete. Vi har som mål att ha en årlig tillväxttakt på 20-25 % de kommande 3-4 åren genom expansion till nya marknader. De viktigaste framgångsfaktorerna för oss har varit öppnandet av dörrar och dialog med beslutsfattare som Wan Gang, minister för vetenskap och teknik, liksom kontakt och möten med ett flertal ledande aktörer i branschen, säger Robert Andersson på Wideco Sweden AB.

Green Gothenburg leverantör av möjligheter

Bernt Svensén, projektledare på Business Region Göteborg AB, Kluster & Innovation, Green Gothenburg, som deltog i alla steg i denna framgångshistoria, sammanfattar:

Receptet för oss på Green Gothenburg är att tillhandahålla kontakter, nätverk och kunskap så att alla pusselbitar kan falla på plats. När dessutom timingen är rätt så ökar vi företagens möjligheter till internationalisering.

Sofia McConell, verksamhetsansvarig för Green Gothenburg, betonar syftet med Green Gothenburg:

— Vi arbetar för att öka intresset för Göteborgsregionens gröna systemlösningar. Vi vill att många internationella beslutsfattare besöker regionen så att vi kan erbjuda värdefulla affärskontakter för våra företag med hållbara lösningar.

Färgbox

Wideco erbjuder ett av marknadens mest effektiva fuktövervaknings- och tätningskoncept till företag inom fjärrvärme, fjärrkyla och industri. De vänder sig de som vill öka sitt företags driftssäkerhet genom att i god tid upptäcka och åtgärda läckor i rörledningssystem. Mer info finns på wideco.se

 

Färgbox

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, tar emot delegationer från städer och regioner som söker inspiration kring gröna systemlösningar. Mer info finns på greengothenburg.se

 

 

Tip a friend