Delta i branschvisa kompetensråd

Runt om i regionen har olika branscher startat samarbete i branschspecifika råd. Där möts representanter från arbetsliv och utbildning för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor.
Kompetensråd

Varje kompetensråd har en avsiktsförklaring och tar även fram en plan över vad som behöver göras för kompetensförsörjningen i regionen inom sitt branschområde. De arbetar bland annat fram en nuläges- och behovsanalys och aktiviteter som gynnar varje branschs specifika kompetensbehov.  

I dag finns kompetensråd inom besöksnäringen, byggbranschen, fastighetsbranschen, handeln, installationsbranschen, teknik och industri, transportbranschen och vård- och omsorgsområdet.

Vill du som företagare engagera dig i ett kompetensråd? Läs mer här.

Tip a friend