Tillväxtregion i världsklass

Göteborgsregionen har en tillväxt i världsklass. Flera jämförelser placerar regionen högt internationellt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Satsningar inom områden som infrastruktur ska stärka vår position som en hållbar region att leva och verka i.
Lindholmen

Det finns många exempel som illustrerar Göteborgsregionens positiva utveckling. Sedan år 2000 har invånarantalet ökat med 152 000 personer och vi har passerat en miljon invånare. Samtidigt har drygt 132 000 nya jobb tillkommit och i dag har regionen ett varierat näringsliv med över 750 olika branscher.

Strategi för tillväxt

För att möta näringslivets förändrade behov och stärka regionens konkurrenskraft har Göteborgsregionen antagit en strategi för hållbar tillväxt. 2030 ska den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,8 miljoner invånare. Bostäder samt kontor ska byggas och kollektivtrafiken ska stärkas genom satsningar på infrastruktur. Miljarder investeras i bland annat Västsvenska paketet, som ska knyta samman Västsverige, och en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Färgbox

Visste du att…

invånarantalet ökat med omkring en procent årligen medan vårt koldioxidutsläpp har minskat med 6 procent.
…två tredjedelar av landets totala investeringar i FoU inom motorfordon och transportmedelsindustrin sker av företag i Göteborgsregionen?
minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik 2025?
Göteborgsregionen gör plats för 105 000 nya bostäder och 120 000 nya jobb fram till 2035?
Källa: Business Region Göteborg

 

Tip a friend