Tillgång till kompetens

Med hundratals yrkesutbildningar och två universitet finns välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen.
Chalmers

Men i det utvecklingssprång med stora investeringar som Göteborgsregionen är inne i har näringslivet ett växande behov av arbetskraft med hög kompetens inom vissa områden. Därför pågår ett ständigt arbete för att nå ut till människor med kompetens, som ser Göteborgsregionen som ett attraktivt alternativ för sin yrkesverksamhet.

Allt fler väljer att leva och verka i Göteborgsregionen. Under 2017 passerade regionen över en miljon invånare, och gruppen som dominerar är unga vuxna med siktet inställt på studier.

Inom Göteborgsregionen finns närmare 150 yrkesutbildningar, utformade i samarbete med arbetsgivare för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov inom bland annat bygg, ekonomi och sjukvård.

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samlar runt 60 000 studenter, många med internationell bakgrund. Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt tvärvetenskaplig forskning i samarbete med företag och myndigheter inom en rad olika områden som medicin, IT, transport, logistik och maritima näringar.

Färgbox

Visste du att…

… det finns ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet i Göteborg? Chalmers är värd för centret Safer som samlar 32 partners från akademi, näringsliv och det offentliga.
… Göteborgsregionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige? 
… Svenskt vindkraftsTekniskt centrum finns i Göteborg, vid Chalmers? Här finns även nationella kompetenscenter för sjöfart och logistik, Lighthouse samt Northern LEAD.
… drygt 160 forskare samverkar vid centrum för åldrande och hälsa, AgeCap? Målet är att öka äldre personers livskvalitet och delaktighet i samhället.
Källa: Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskolan, Göteborgs universitet.

 

 

Tip a friend