Strategiskt logistisk nav

Göteborgsregionen är Sveriges främsta logistiknav. Med Skandinaviens största hamn och en internationell flygplats finns hela världen inom räckhåll. Här bedrivs även forskning inom hållbar logistik.
Strategiskt logistisk nav

En av Göteborgsregionens styrkor är det geografiska läget. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri.

Här finns Göteborgs Hamn, en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet, vars huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio nordiska och baltiska länder med sammantaget 190 miljoner invånare.

Göteborgs Hamn är också den enda i Sverige med kapacitet att ta emot de största oceangående containerfartygen. Hamnen arbetar även aktivt med att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Närhet ger stark godskedja

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och ett 25-tal dagliga direktlinjer för godståg, så kallade järnvägspendlar, mellan Göteborgs Hamn och olika inlandsterminaler i Sverige och Norge sparar på miljön.

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan.

Forskning för framtiden

Under de senaste åren har allt fler internationella företag fått upp ögonen för Göteborgsregionens strategiska läge, starka infrastruktur och breda logistikkompetens. I dag finns det ungefär 3 000 utlandsägda arbetsplatser i området.

Något som ytterligare stärkt positionen som region med ledande logistikläge är forskningscentrat Northern LEAD, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling. Syftet är även att knyta samman akademi med näringsliv, myndigheter och andra organisationer.

Färgbox

Bästa logistikläge

Femton år i rad har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar. Andra styrkor man lyfter fram är bland annat samarbetet med Osloområdet och spetsutbildningar inom logistik.

Färgbox

Visste du att…

… Göteborg har haft direktsjöfart till Kina ända sedan 1726?
… Göteborg Landvetter Airport erbjuder ett närmare 100 direktlinjer ut i världen?
… 30 procent av Sveriges export passerar genom Göteborgs Hamn?
… flygtrafiken till och från Göteborg slog rekord 2018 med 6,8 miljoner passagerare totalt?
… Logistic Hub Scandinavia är ett samarbete mellan Göteborgs Hamn, Business Region Göteborg och Swedvia för att attrahera logistiketableringar och nya flyg- och fartygslinjer?
Källa: Göteborgs Hamn, Swedavia

 

 

Tip a friend