Hållbar region

Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på arbete i riktning mot ett hållbart samhälle. Ta del av regionens ledande kompetens inom miljöteknik genom Green Gothenburgs besöksprogram.
Vindkraft

Ny teknik och tidiga satsningar är nyckeln till ett bra miljöarbete. Redan på 1950-talet inleddes satsningar på ett fjärrvärmesystem i Göteborg. Vatten värms upp av spillvärme från bland annat avfallsförbränning och levereras sedan till fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. På så vis tar vi energi som annars skulle ha försvunnit ut i luft och hav tillvara.

I dag används även biobränsle för att skapa fjärrvärme och cirka 90 procent av alla flerbostadshus i Göteborg är anslutna till nätet. När behovet av värme är litet produceras fjärrkyla baserad på spillvärmen från fjärrvärmenätet. Kallt vatten från Göta Älv används också för att skapa fjärrkyla. 

Gröna projekt

Ett brett arbete med gröna systemlösningar pågår på många ställen i Göteborgsregionen. Här finns många innovativa exempel inom avfallshantering, stadsutveckling och transporter.

Det finns stora möjligheter att använda Göteborg som en demonstrationsarena. Projektet ElectriCity är ett samverkansprojekt som utnyttjar denna möjlighet. Förutom test av eldriven busstrafik skapas här en plattform för utveckling av tjänster och produkter för en attraktivare kollektivtrafik. Bussarna drivs av förnyelsebar el, ombord finns tillgång till wifi och en hållplats finns placerad inomhus.

Avfall blir gas

En viktig del i omställningsprocessen är biogas, som framställs bland annat genom rötning av biologiskt avfall. Varje år produceras drygt 70 gigawatt timmar som framförallt används som inblandning i fordonsbränsle. 

Kom på besök

Green Gothenburg är Göteborgsregionens verktyg för att marknadsföra regionens främsta områden inom gröna systemlösningar. Green Gothenburg är också en regional nod för Smart City Sweden www.smartcity.sweden.se.  Genom Green Gothenburg kan beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet besöka flera hållbara anläggningar i regionen och regionala företag kan visa upp sina lösningar. Unika studieturer inom byggnation, stadsutveckling, transport, energi och avfallshantering skapar möjligheter till kunskapsutbyte och nya kontaktnät.

Läs mer om Green Gothenburg >

För dig som levererar gröna systemlösningar redo för export

 Om du som driver företag i Göteborgsregionen känner dig redo att börja exportera gröna systemlösningar, så är det Green Gothenburg du ska kontakta.

Tip a friend