FoU i framkant

Göteborg är en av de forskningstätaste regionerna i Europa. Här finns avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentligt ägda verksamheter. Det skapar innovation och kompetens som stärker regionens konkurrenskraft.
FoU i framkant

En förklaring till att Göteborgsregionen hamnar högt upp i många internationella jämförelser beror på de stora satsningar som regionens näringsliv gör på forskning och utveckling FoU. Varje år investerar företag i Göteborgsregionen runt 35 miljarder kronor i FoU. Det innebär att regionen står för en tredjedel av Sveriges samlade FoU-investeringar.

Särskilt framskjuten är Göteborgsregionens FoU-insatser inom fordonsindustri, kemi och läkemedel samt inom kunskapsintensiva företagstjänster. Regionen har också en förhållandevis hög andel av Sveriges patent. Kopplat till dessa resultat är det inte särskilt förvånande att Göteborgsregionen också attraherar en stor del av den högutbildade arbetskraften inom naturvetenskapliga och tekniska inriktningar.

Medvetna satsningar på kluster samt nätverk med näringsliv, akademi och offentliga verksamheter är också bidragande till att Göteborgsregionen har en framskjuten position inom FoU.

FoU skapar mervärde

FoU är enligt flera empiriska studier en av de främsta faktorerna som driver regional tillväxt bland företagen. En viktig grundsten inom denna teori är att företagen på eget initiativ är med och finansierar forskning som i sin tur ökar företagets möjlighet att skapa nya förutsättningar för dess utvecklingspotential i form av att nya idéer genereras som så småningom leder till värdeskapande innovationer för företaget.

Förutom att det går extremt bra för fordonsindustriklustret, vilket påverkar satsningarna på forskning och utveckling, så är FoU-aktiviteten också framträdande inom flera andra näringslivskluster som till exempel kemi och life science, tjänstesektorn, stadsutveckling, logistik, bygg och mode. 

Färgbox

Visste du att…

… 2019 öppnade ett nytt AI-center AI INNOVATION of Sweden på Lindholmen?
... forskningsinstitutet RISE har flyttat sitt huvudkontor från Stockholm till Göteborg?

… ett nytt högteknologiskt jobb ger tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn?
… två tredjedelar av landets samlade FoU-investeringar inom motorfordon och transportmedelsindustri görs av företag i Göteborgsregionen?
Källa: Business Region Göteborg

 

Tip a friend