Diversifierat näringsliv

Göteborgsregionens har en stark tillväxt och rankas högt jämfört med andra europeiska tillväxtregioner. Det strategiska läget i Skandinavien, den internationella flygplatsen och Skandinaviens största hamn gör att hela världen är tillgänglig. Omväxlande natur, hög levnadsstandard och goda kommunikationer ger livskvalitet även utanför arbetet.
Diversifierat näringsliv

I dag finns mer än 750 olika branscher i Göteborgsregionen. Fordonsindustri och logistik, informations- och kommunikationsteknik och läkemedelsindustri är dominerande. Små och stora företag samverkar på ett fruktbart sätt i att utveckla, producera och marknadsföra nya tjänster och produkter.

Smart samverkan

En nära samverkan mellan näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga verksamheter skapar en attraktiv miljö för företag. Nätverk, kluster och tre stora Science Parks skapar innovation och spetskompetens. Inom flera områden finns världsledande forskning och produktutveckling. En stark tradition av samarbete mellan olika aktörer bidrar till framgångarna.

Lindholmen Science Park är störst. Där pågår bland annat högteknologiskt utvecklingsarbete för fordonsindustrin i nära samarbete med utveckling av medieteknologi och gröna teknologier. I Johanneberg Science Park samarbetar stora och små industri- och tjänsteföretag med utbildning och forskning inom bland annat hållbar stadsbyggnad. Sahlgrenska Science Park är en viktig aktör inom medicin och life science med närheten till den kliniska forskningen vid norra Europas största universitetssjukhus.

Globala företag

Sedan 1990 har antalet utländska företag ökat stadigt i Göteborgsregionen. 2017 fanns det cirka 2 400 och dessa hade drygt 3 000 arbetsställen i. De största globala företagen i regionen är Volvo Group som utvecklar och marknadsför tunga fordon, personbilstillverkaren Volvo Cars samt läkemedelsföretaget AstraZeneca. Andra storföretag med huvudkontor eller betydelsefulla utvecklingsavdelningar är Akzo Nobel, Ericsson, Mölnlycke Health Care, SCA och SKF.

Samtidigt växer de små och medelstora företag och den långsiktiga trenden är att regionens beroende av de största företagen som arbetsgivare minskar. Även nyföretagandet ökar. Under 2018 tillkom drygt 7 00 företag.

Färgbox

Största företagen i Göteborgsregionen efter antal anställda

Volvo Cars                                16 475
Volvo Lastvagnar*                      4 375
Chalmers Tekniska Högskola     3 275
SKF                                            2 450
Postnord                                     2 375
AstraZeneca                               2 125
Samhall                                      1 875
Ericsson                                     1 725
Skanska                                     1 625
Essity                                         1 425
*Ingår i koncernen AB Volvo som totalt sysselsätter 12 400 personer i Göteborgsregionen.
Källa: SCB

Färgbox

Öppna för världen

Göteborg, som fick stadsprivilegier 1621, byggdes av holländare och tyskar och utvecklades till en sjöfarts- och handelsstad under 1700-talet. Under 1800- och 1900-talet utvecklades industrin i Göteborgsregionen med teknik och kompetens från England och Skottland. Ekonomin expanderade genom arbetskraftsinvandring från bland annat forna Jugoslavien, Finland, Italien och Grekland.
Bland de länder som investerar mest i Göteborgsregionen i dag finns Norge, Tyskland, Danmark och USA.
Källa: Göteborgs stad, Statistiska centralbyrån  

 

 

Tip a friend