Insats 1 Attraktionskraft

Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.
Attraktion
Färgbox

Aktivitet 1 
Definiera och inrätta en verksamhetsövergripande samordningsfunktion för särskilda etableringar. 

Kontaktperson 
Henrik Einarsson, Etableringschef på Business Region Göteborg. Kontakta honom med dina tankar och idéer henrik.einarsson@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB 

Förväntat utfall
Att samordningsfunktionen är etablerad och mäts med antal möten/år. 

 

Tip a friend