Starkare kärna och bättre infrastruktur skapar en större arbetsmarknad

Genom en förtätad kärna och en förstorad arbetsmarknad kommer befolkningstillväxten påverkas märkbart i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion (LA Göteborg*) över tid.

Samtidigt som Göteborg och kranskommunerna förtätas genom inflyttning och födelseöverskott så växer också LA Göteborg genom att fler söker sig till jobb i regionens kärna. I takt med att infrastrukturen förbättras, kärnan förtätas och att fler jobb skapas i Göteborg så väljer allt fler människor att pendla till och från regionen.

Från 2018 kommer LA Trollhättan, där Trollhättan och ytterligare åtta kommuner, ingå i LA Göteborg. Som ett resultat förstoras LA Göteborg med drygt 220 000 invånare. Senare, framåt år 2025 kommer även LA Borås att ingå i LA Göteborg. Med LA Borås kommer antalet invånare i LA Göteborg öka med ytterligare cirka 230 000. Till 2030 kommer LA Göteborg att genom förtätning och förstorad arbetsmarknad ha drygt 1 750 000 invånare.

Källa: SCB och Business Region Göteborg

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

* I LA Göteborg ingår Ale, Alingsås, Bollebygd, Falkenberg, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg, Vårgårda och Öckerö.

Download as

Tip a friend