Stark tillväxt i varuexport från Göteborgsregionen

Sedan 2010 har näringslivet i Göteborgsregionen haft en stark tillväxt i varuexportvärdet och bortsett från 2010 och 2012 så har regionens varuexport utvecklats betydligt starkare än de andra storstadsregionerna och Sverige i stort.

Totalt exporterade Göteborgsregionens näringsliv varor för 192 miljarder kronor under 2016. På ett års sikt innebär detta en real ökning i varuexporten på hela 6 procent. Motsvarande förändring för övriga storstadsregioner visade på en negativ tillväxt, medan varuexporten för Sverige i stort endast ökade marginellt.

Göteborgsregionens topp 5 destinationer var Belgien, USA, Norge, Tyskland och Storbritannien. En större del av exportens värde utgjordes av varor från fordonsindustri, maskintillverkning samt industri för datorer, elektronik och optik. Detta tyder på att en större del av exportens värde härstammar från kunskapsintensiva varor.

Källa: SCB

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend