Sju år med positiv jobbtillväxt i Göteborgsregionen

Jämfört med riket så har sysselsättningstillväxten varit klart starkare i Göteborgsregionen under 2000-talet.

Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade med 3 procent både 2015 och 2016, vilket motsvarar en ökning på cirka 29 000 sysselsatta personer. Totalt sett finns nu cirka 518 000 sysselsatta i Göteborgsregionen. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen det senaste året ligger klart över den genomsnittliga årliga tillväxten under 2000-talet som är 1,6 procent.

Källa: SCB

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend