Många nya företag startas i Göteborgsregionen men tillväxten är avtagande

Nyföretagandet är lägre i Göteborgsregionen än i Stockholmsregionen och något högre än i Malmöregionen och Sverige i stort när man tar hänsyn till befolkningen i arbetsför ålder (dvs. inom ålderskategorin 16-64).

Totalt startades cirka 7 703 nya företag i Göteborgsregionen under 2016, vilket är en marginell ökning på 0,4 procent jämfört med året innan då det startades 7 673 nya företag. Om vi istället ser till hur många företag som startas bland invånare i arbetsför ålder kan vi jämföra nystartsfrekvensen med andra regioner.

Per 1 000 invånare i åldern 16-64 startades cirka 12 nya företag i Göteborgsregionen och Malmöregionen under 2016. Nystartsfrekvensen i både Göteborgsregionen och Malmöregionen är betydligt lägre än i Stockholmsregionen där nära 16 företag startas per 1 000 invånare i arbetsför ålder. Den långsiktiga trenden, från 2000-talets början, visar dock antal nystarter per 1 000 arbetsföra invånare i Göteborgsregionen var stadigt ökande fram till 2011 och därefter har nystartsfrekvensen minskat till en något lägre nivå.

Källa: Tillväxtanalys och SCB

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend