Lägst arbetslöshet bland svenska storstadsregioner

I strax över två år har Göteborgsregionen haft den lägsta arbetslösheten* bland svenska storstadsregioner.

Under 2007 och våren 2008 var arbetslösheten i Göteborgsregionen 4-5 procent. Till följd av lågkonjunkturen hösten 2008 steg arbetslösheten i Göteborgsregionen kraftigt och vid årsskiftet 2009-2010 var arbetslösheten hela 9 procent. Därefter skedde en tydlig förbättring som dock stannade av när finansiell turbulens i omvärlden återigen gjorde sig påmind under mitten av 2011. I perioden efter 2011 har Göteborgsregionen haft en god sysselsättningsutveckling vilket gett en tydlig effekt på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunkit till nivåer strax under 6 procent.

Sedan årsskiftet 2009-2010 har Göteborgsregionen haft en bättre utveckling än Sverige och de två andra storstadsregionerna. Gapet mellan Malmöregionen och Göteborgsregionen blir allt större över tid och likaså gapet mellan Sverige och Göteborgsregionen. Regionens arbetslöshet ligger något lägre än Stockholmsregionen arbetslöshetsandel. Årsmedel för 2017 för Göteborgsregionens arbetslöshetsandel uppgick till 5,7 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

*Statistiken avser andel öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadspolitiska program

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend