Företagsklimatet förbättras i Göteborgsregionen

Företagen i Göteborgsregionen är allt mer nöjda med den service kommunerna ger i viktiga tillståndsprocesser.

I 2016 års mätning av Nöjd Kund Index (NKI) ökade betyget med ytterligare 2 enheter till NKI 68. Det är framförallt de mindre företagen, med färre än 10 anställda, som är allt mer nöjda med servicen som kommunerna i Göteborgsregionen ger.

Sett per kommun är företagen mer nöjda i 10 av 12 kommuner som deltog i mätningen 2016.* Sex av kommunerna i Göteborgsregionen får ett NKI-betyg över 70, vilket är gränsen för det högsta betyget. Mest nöjda företag hittar man på Öckerö och i Ale med NKI på 79, respektive 74. Ale är dock 2016 års kommun med bäst NKI-betyg, då Öckerös svarsfrekvens är för låg för att ingå i den officiella rankingen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tjörns kommun står för den största förbättringen mellan mätningarna 2014 och 2016.

Göteborg fortsätter att öka något över tid. En stor vikt läggs till Göteborgs resultat då kommunen står för över hälften av alla Göteborgsregionens ärenden i undersökningen.

* Lilla Edet deltar ej i 2016 års Insiktsundersökning

Källa: SKL

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend