En ledande forskningsregion med stark internationell konkurrenskraft

Göteborgsregionens näringsliv sätter av stora FoU-investeringar årligen för att ta fram innovativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster som slår på den globala marknaden. Jämfört med övriga storstadsregioner är andelen FoU av det samlade värdet för varor och tjänster något högre i Göteborgsregionen, vilket också ger en indikation på ett näringsliv med hög FoU-intensitet.

Sedan början av 2000-talet har den privata sektorns FoU andel av bruttoregionalprodukten (BRP) minskat. En stor del av den fallande trenden kan förklaras av en kaotisk period med både mindre och större globala kriser. Tack vare en period av stark konjunktur i Göteborgsregion från 2014 och framåt har FoU-anslagen inom den privata sektorn återigen ökat. Under 2017 investerade Göteborgsregionens privata sektor drygt 22 miljarder kronor i FoU i egen regi och samma år var det samlade värdet för varor och tjänster 529 miljarder kronor. Detta ger den privata sektorn i Göteborgsregionen en FoU andel av BRP på strax över 4 procent, vilket är betydligt högre än övriga storstadsregioner och Sverige i stort.

Källa: SCB, bearbetat av Business Region Göteborg

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend