Är den ekonomiska tillväxten miljömässigt hållbar?

I Göteborgsregionen har nivån på koldioxidutsläppen varit konstant under större delen av 2000-talet och från 2011 och framåt har utsläppsnivån fallit markant. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i Göteborgsregionen ökat med 75 procent i reala termer. Med andra ord så ökar den ekonomiska tillväxten samtidigt som utsläppen av CO2 varit konstanta eller fallit. Denna så kallade decoupling-effekt visar att Göteborgsregionen gradvis har förbättrat insatserna för att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt.

Sedan 2000-talets början och fram till 2015 har utsläppen av CO2 minskat med 12 procent i Göteborgsregionen. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten ökat med 75 procent realt och invånarantalet i Göteborgsregionen ökat med drygt 16 procent, vilket förespråkar en klar decoupling-effekt där de två linjerna i figuren går åt motsatt riktning över tid.

Figuren nedan visar endast utsläpp (CO2) som produceras inom Göteborgsregionen. En del av utsläppen avser exportprodukter som konsumeras utanför Göteborgsregionen varpå man kan argumentera att ”vårt eget” bidrag är lägre. Å andra sidan så har vi heller inte med de utsläpp som vår importerade konsumtion bidrar till. Hur dessa båda effekter slår vet vi inte.

Källa: SCB och Nationella Emissionsdatabasen

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend