1 000 miljarder kronor beräknas investeras fram till 2035

Intresset för Göteborg och Göteborgsregionen är rekordstort. De kommande åren kommer stora byggprojekt att ta fart i Göteborgsregionen. De stora byggprojekten är en viktig del i den regionala utvecklingen av kärnan och för att uppnå en större och allt bredare arbetsmarknad.

Under 2015 investerades det totalt cirka 49 miljarder kronor i anläggningar, bostäder och kontorslokaler i Göteborgsregionen. Prognosen för 2016 visar att investeringsvolymen förväntas landa på drygt 55 miljarder kronor. Fram till år 2035 bedöms investeringsvolymen i Göteborgsregionen uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Källa: Sveriges Byggindustrier och Business Region Göteborg

Not: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend