Fakta och statistik

Det finns många bilder av Göteborgsregionen. Här låter vi fakta och siffror ge sin.

Business Region Göteborg bedriver ett omfattande analysarbete med Göteborgsregionens näringsliv i fokus. Årligen så sammanställs publikationen Fakta & Statistik där du hittar mängder av intressanta fakta om näringslivet i Göteborgsregionen. I rapportbanken kan du även ta del av våra andra publikationer som Konjunkturen, Näringsliv & Tillväxt, Arbetslöshet och Företagande.

På denna sida finns också ett urval av analyserna (Arbetslöshet, Arbetsmarknadenstillväxt, Företagens FOU, mm) från vårens rapporter. Använd gärna vårt webbverktyg där du interaktivt kan jämföra mellan storstadsregioner och riket samt ladda ner figurerna.

Tip a friend