Publikationer

Visa filter
Konjunkturrapport #3 2020

Konjunkturrapport #3 2020

Göteborgsregionens näringsliv upplever en kraftig förbättring, men läget är fortsatt lågkonjunktur. Våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortsatt befinner sig i en tuff sits.
Ladda ned
Magasin Göteborg 2020

Magasin Göteborg 2020

Magasin Göteborg ges ut en gång om året av Business Region Göteborg och Göteborg & Co. Magasinet innehåller berättelser om människor, företag och upplevelser i Göteborg.
Ladda ned
Fakta & Statistik 2020/21

Fakta & Statistik 2020/21

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen

Sysselsättning i fokus

Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket? Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen
Ladda ned
Konjunkturrapport #2 2020

Konjunkturrapport #2 2020

Göteborgsregionens näringsliv går efter en längre period av god konjunktur nu in i en lågkonjunktur. Covid-19 pandemin är med
största sannolikhet den största pådrivaren till det aktuella läget.
Ladda ned